Historia

Poliittisen valokuvan festivaali käynnistyi syksyllä 2014 lanseeraustilaisuuessa Kansallisteatterin Lavaklubilla. Seuraava julkinen festivaalitapahtuma oli Pekka Turusen valokuvista ja Ismo Alangon elävästä musiikista koostuva suomalaisuuden ydintä pohtiva Valokuvakonsertti elokuvateatteri Andorrassa marraskuussa 2014. 

Ensimmäisen vuonna 2015 järjestetyn festivaalin teema oli sukupolvikonflikteja käsittelevä Kolmanteen polveen. Seuraava festivaali 2016 käsitteli siirtolaisuutta sekä ihmisten kokemusta paikasta ja kodista teemalla Kotimaa. Järjestyksessään kolmas Poliittisen valokuvan festivaali käynnistyi helmikuussa 2017 ja sen teema oli Ruoka – Post Food. Festivaali tutki ruokatuotantoon liittyviä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia rakenteita. Vuodesta 2017 eteenpäin festivaali muuttui biennaaliksi.PVF 2017: Ruoka / Post-FoodRuoka ei ole vain yksinkertainen perustarvike, jolla nälkä tyydytetään.


Vuoden 2017 Poliittisen valokuvan festivaali esittää kuvia, jotka nostavat esiin ruoan poliittisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia ulottuvuuksia. Ruokateollisuuden ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos ja toisaalta nälkä, siirtolaisuus ja sodat kytkeytyvät yhteen. Ruoan tuotannon ja kulutuksen ilmastovaikutukset ovat maailmanlaajuisesti suunnilleen yhtä suuret kuin asumisen ja liikenteen. Samalla kun suuri osa maailman väestöstä kärsii aliravitsemuksesta, arviolta kolmasosa maailmassa tuotetusta ruoasta päätyy roskiin.

Ruoan äärellä pohdimme myös yksilön vapautta suhteessa yhteiskuntaan. Voimmeko vaikuttaa omilla valinnoillamme vai onko päätökset tehty jo ennen kuin meille tarjotaan mahdollisuutta valita? Ruoka-aineiden tuottamiseen liittyvien rakenteiden ja vaikutusten jäljittäminen on usein miltei mahdoton tehtävä. Taistelu tiedosta, sen hallinnasta ja levityksestä on aikamme suuria kysymyksiä. Eettiset kysymykset ruoasta toimivat linkkeinä yksilön valintojen ja maailmanpoliittisten rakenteiden välillä. Ruoan nimissä tehdään valintoja siitä, miten planeetallamme saa elää ja kenen elämä on arvokkaampi kuin toisen.

Ruoan tarjoaminen on kuitenkin myös osoitus huolenpidosta, vieraanvaraisuudesta ja rakkaudesta. Suupala on poliittinen teko.


Valokuvaajat:

Asunción Molinos Gordo, Filippo Zambon, Freya Najade, Henk Wildschut, Jo-Anne McArthur, Jošt Franko, Kukka Ranta, Laura Cuch, Pablo Ernesto Piovano, Paula Humberg, Tim Franco, to kosie, Yann Mingard, Animalia, Greenpeace, Oikeutta eläimille, ruokateemaisten YouTube-videoiden sarja (koonnut Jaakko Keso +  työryhmä)

Kouluyhteistyö: Helsingin kuvataidelukio


Näyttelyt:

Suomen valokuvataiteen museo: Ruoka / Post-food
Stoa kulttuurikeskus: Spriritual Flavours ja Non-Egyptian Restaurant
Virka-galleria: Ruokahävikki / Food waste


︎ Lataa PVF-lehti 2017 PDF-tiedostona
PVF 2016: Kotimaa / Homeland Vuoden 2016 festivaalin teemana oli "Kotimaa". Teeman alla pohdittiin, miten valokuvilla rakennetaan paikkaan kuulumisen ja yhteenkuulumisen tunteita, mutta myös ulossulkemisen merkityksiä ja ennakkoluuloja. Festivaalin valokuvaajat käsittelivät teemaa eri näkökulmista: valtiorajojen valvonnasta ihmisten karkotuksiin ja uuden yhteisön löytäneistä erakkoihin, jotka ovat eristäneet itsensä muusta yhteiskunnasta. Teosten aiheina nähtiin muun muassa paperittomia, pakolaisia ja yksin metsässä asuvia ihmisiä.


Valokuvaajat:

Miia Autio, Laura Böök, Nicoló Degiorgis, Maria Gruzdeva, Mattia Insolera, Kerttu Matinpuro, Tuomo Manninen, Sanni Seppo, Danila Tkachenko, Katja Tähjä sekä Oksana Yushko.


Ääniteokset: James Andean, Paola Livorsi, Outi Korhonen ja Alejandro Olarte


Näyttelyt:

Suomen valokuvataiteen museo: Kotimaa
Stoa kulttuurikeskus: Hidden islam
Galleria Kontupiste: Balaklava
Helsingin kaupunkitila: Vuosi vaaleista - Missä mennään Suomi? 


︎ Lataa PVF-lehti 2016 PDF-tiedostona


PVF 2015: Kolmanteen polveen /  To The Third GenerationVuoden 2015 festivaalin näyttelyjen teemana oli ”Kolmanteen polveen”. Näyttelyjen valokuvasarjat tarkastelivat mm. naisten, lasten ja seksuaalivähemmistöjen asemaa sukupolven tai sukupolvien ketjun käsitteen näkökulmasta. Kolmanteen polveen -näyttelyn kuvasarjat toivat esille kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia käytäntöjä, jotka joko periytyvät sukupolvelta toiselle tai jotka seuraava sukupolvi radikaalisti kyseenalaistaa.


Valokuvaajat:

Sara Hornig, Meeri Koutaniemi, Tuomas Linna, David Magnusson, Alex Masi, Tatiana Vinogradova ja Farzana Wahidy


Näyttelyt:

Suomen valokuvataiteen museo: Kolmanteen polveen
Galleria Kontupiste: Kolmanteen polveen
Galleria Gammari: Oasis


︎ Lataa PVF-lehti 2015 PDF-tiedostona