Poliittisen valokuvan festivaalin mentoriohjelma

POLIITTISEN VALOKUVAN FESTIVAALI avaa haun jolla tuetaan pitkäkestoisia valokuvapohjaisia kuvaushankkeita.


Poliittisen valokuvan festivaali tukee pitkäkestoista, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää työskentelyä valokuvapohjaisten kuvaushankkeiden parissa. Osana tätä, festivaali järjestää valokuvaajien mentoritoimintaa. Laajat ja pitkäkestoiset kuvaushankkeet vaativat valokuvaajilta paljon sekä henkisiä että aineellisia resursseja. Aiheen käsittelytapa, työn jäsentäminen ja rajaaminen, kuvallisten muotojen löytäminen ja kuvavalinnat työn eri vaiheissa ovat haasteita, joissa keskustelutuki ja mielipiteiden vaihto on tärkeää.

Poliittisen valokuvan festivaali avaa haun, jolla tuetaan pitkäkestoisia valokuvapohjaisia kuvaushankkeita sekä taloudellisesti että mentoroinnin kautta. Hakua ei ole suunnattu aiheen mukaan, mutta käsittelytavassa tulee huomioida ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Avoimen haun perusteella valitaan kaksi tai kolme kuvaajaa pitkäkestoiseen mentoriohjelmaan. Mentoriohjelmaan valituille kuvaajille festivaali jakaa 4000 euron apurahan käytettäväksi kuvaushankkeeseen. Mentoriohjelman kuvaajia tavataan kuvaustyön eri vaiheissa sekä yksilöllisesti että ryhmänä. Tapaamiset järjestetään koronatilanteen vuoksi mahdollisesti etänä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on kuinka valokuvaa voidaan käyttää visuaalisen tutkimuksen välineenä ja pohtia dokumentaarisen valokuvailmaisun ulottuvuuksia tiedon tuottajana. 

Mentoriohjelma on itsenäinen osa Poliittisen valokuvan festivaalin toimintaa. Seuraava Poliittisen valokuvan festivaalin tapahtumakokonaisuus  järjestetään vuoden 2021 syksyllä.

Valokuvaajien mentoriohjelma toteutetaan Patricia Seppälän säätiön tuella.

Ehdotuksen kuvaushankkeesta voi tehdä suomalainen tai Suomessa asuva valokuvaaja/valokuvataiteilija. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona viimeistään 22.11.2020 klo 23.59 osoitteeseen: info@pvf.fi
Myöhästyneitä tai muussa kuin ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Ehdotuksen tulee sisältää
-Hankkeen konsepti ja kuvaus, max. 3 sivua
-Hankkeen työsuunnitelma sisältäen suunnitellun toteuttamisaikataulun ja –paikan
-Hakijan CV ja portfolio
Ehdotus ja liitteet lähetetään yhtenä pdf-tiedostona sähköpostitse.

Kuvaajavalinnat suorittaa Poliittisen valokuvan festivaalin työryhmä.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Rastenberger, Taiteellinen johtaja, Poliittisen valokuvan festivaali
anna-kaisa.rastenberger@uniarts.fi
Puh. +359 41 514 1991Mark