Poliittisen valokuvan festivaali 2019: Mahdollisuus

Poliittisen valokuvan festivaali 2019 etsii kollektiivisen kuvittelun kykyä ja toiminnan mahdollisuuksia. Se vastustaa käsitystä siitä, että asioihin ei voi vaikuttaa, vaikka ilmastonmuutokseen, biodiversiteetin häviämiseen sekä rasismin, naisvihan ja äärioikeiston nousuun liittyvässä informaatiossa puhe kuvittelusta, toivosta ja vaihtoehtoisista mahdollisuuksista on helppo tuomita todellisuuspaoksi.

Festivaali nostaa esiin valokuvahankkeita, jotka käsittelevät pienempiä ja isompia muutoksia ja vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja elää. Muutokset voivat olla henkilökohtaisia elämäntapavalintoja tai ne voivat tähdätä laajempaan murrokseen yhteiskunnan tai taloudellisen vallan rakenteissa. Hankkeet ehdottavat eettistä kuvittelukykyä, jonka avulla voimme kyseenalaistaa olemassa olevat rakenteet. Toivo on tila, jonka avulla pystymme kuvittelemaan maailman sellaisena kuin sen pitäisi olla, eikä sellaisena kuin se meille uskotellaan.

Valokuvat eivät koskaan yksinkertaisesti esitä asioita tai ihmisiä, vaan niiden tuottama tieto on monimutkainen verkosto mahdollisuuksia, olosuhteita, katsomisen ja näyttämisen konventioita, valtaa, alistamista ja empatiaa. Katsojalta vaaditaan myös eettistä ymmärrystä siitä, että hän ei ole niiden olosuhteiden ulkopuolella, jotka tekivät valokuvaamisen ja valokuvan mahdolliseksi. Katsojan täytyy tulkita, yhdistellä faktoja ja – ennen kaikkea – kuvitella.

Poliittisen valokuvan festivaalin 2019 valokuvaajat, taiteilijat ja tekijät: Laia Abril, Darya Apakhonchich, Airin Bahmani, Aslan Gaisumov, Pekka Elomaa ja Lyhdyn työryhmä, Touko Hujanen, Ella Kiviniemi & Linda Manner, Patrik Rastenberger & Sergio Prudant, Sanni Seppo & Ritva Kovalainen & Ville Tanttu, Kurt Tong sekä The Winds of -näyttelyn kuraattorit Nayab Ikram ja Ramina Habibollah sekä taiteilijat Baran Caginli, Jeannette Ehlers, Mi Tjio ja Uwa Iduozee.

Vuoden 2019 Poliittisen valokuvan festivaali levittäytyy Suomen valokuvataiteen museon lisäksi kulttuurikeskus Stoaan sekä Pertin Valinta - Sekotavarakauppa & Galleriaan.


Festivaali kiittää tukijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan: Helsingin kaupunki, Osuuskunta Tradeka, Patricia Seppälän säätiö, Pertin Valinta - Sekotavarakauppa & Galleria, Stoa, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen valokuvataiteen museo, Taideyliopiston Kuvataideakatemia


Festivaalin aikana teemaa käsitellään valokuvanäyttelyissä, keskusteluissa, taiteilijatapaamisissa ja erilaisissa julkisen tilan hankkeissa. Ohjelmaan kuuluvat myös elokuvanäytökset ja näyttelytiloissa toteutettavat monitaiteiset hankkeet. Festivaalin yhteydessä julkaistaan myös festivaalin teemoja käsittelevä, ympäri Suomea jaettava festivaalilehti.
Meistä

Poliittisen valokuvan festivaali (PVF) on kantaaottavalle valokuvaukselle omistettu monitaiteinen tapahtuma, joka kannustaa valokuvaajia, taiteilijoita, tutkijoita ja yleisöä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Kreikan kielen sana politikos merkitsee "kansalaisia koskevaa" ja politiikka festivaalilla merkitsee huomion kiinnittämistä erilaisiin vaikuttamisen verkostoihin yksilöllisellä, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Festivaali kysyy: Miten valokuvien avulla muokataan ja järjestetään ymmärrystämme maailmasta? Miten valokuvien avulla pystytään haastamaan vallitsevaa tapaa katsoa maailmaa ja nähdä asioita ja rakenteita?

Festivaali koostuu valokuvapohjaisten ja monitaiteisten hankkeiden näyttelyistä sekä diskursiivisesta ohjelmistosta. Hankkeissa painotetaan erityisesti pitkäkestoista sitoutumista ja tutkimuksellisuutta. Vuodesta 2019 eteenpäin Poliittisen valokuvan festivaali kehittää aktiivisesti rooliaan monialaisen tutkimuksen tuottajana, joissa valokuvaus nähdään visuaalisen tutkimuksen välineenä.

Poliittisen valokuvan festivaali on sitoutunut sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PVF tuo esille erityisesti niitä valokuvaajia, joiden tekemisessä aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuminen on keskeistä ja kuvia, jotka haastavat katsojan moraalia, ajattelua ja arvoja. Festivaaliin osallistuvat kuvaajat ja tutkijat ovat asuinpaikastaan riippumatta kansainvälisiä ja edustavat erilaisia kulttuuritaustoja. Myös sukupuolten yhdenvertaiseen edustukseen kiinnitetään erityistä huomiota festivaalin toiminnassa. PVF toteuttaa näyttelynsä mahdollisimman ekologisesti.

Poliittisen valokuvan festivaalia toteuttaa Poliittisen valokuvan festivaali ry. Festivaalin työryhmään kuuluvat valokuvataiteilija Sanni Seppo, professori Anna-Kaisa Rastenberger Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, intendentti Tiina Rauhala Suomen valokuvataiteen museosta sekä tuottaja Ulla Kallakivi ja tuottaja-taidekasvattaja Laura Porola.
Yhteistyökumppanit ja tukijat

Poliittisen valokuvan festivaalin toimintaa ovat tukeneet vuonna 2019: Suomen valokuvataiteen museo, Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Osuuskunta Tradeka, Suomen Kulttuurirahasto, Stoa, Patricia Seppälän säätiö, Helsingin kaupunki, Svenska kulturfonden ja Ikahu Media Art.


Yhteystiedot

Anna-Kaisa Rasten-berger

anna-kaisa.rastenberger (a) uniarts.fi 
+358 41 5141991


Taiteellinen johtaja, professori / Esittämiskäytännöt ja tilallisuus,
Taideyliopisto, Helsinki

Sanni Seppo

sanni (a) pvf.fi 
+358 50 0185609


Taiteellinen johtaja, valokuvataiteilija

Tiina Rauhala

tiinara (a) fmp.fi
+358 50 5187619


Intendentti / Suomen valokuvataiteen museo

Ulla Kallakivi

ulla (a) pvf.fi
+358 50 3670801


Tuottaja

Laura Porola

laura (a) pvf.fi
+358 40 0795400 


Tuottaja, museolehtori / Suomen valokuvataiteen museo


Lehdistöyhteydet

Reetta Haarajoki

reetta.haarajoki (a) fmp.fi  
+358 50 4009 041

Amanuenssi / Suomen valokuvataiteen museo

Jaakko Laasanen

jaakko.laasanen (a) fmp.fi

+358 40 6800 307

Viestintäasiantuntija / Suomen valokuvataiteen museo